Selidiki Aku, Ujilah Aku

Written on 12/29/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Adalah mudah menghakimi dan meneliti pekerjaan orang lain. Tapi mengoreksi dan mengevaluasi diri sangatlah sulit.

Sehingga ada benarnya peribahasa: “Gajah di pelupuk mata tak nampak, semut diujung lautan nampak”.

Tapi melalui pesan Paulus kepada jemaat di Galatia ini kita terus diingatkan: “Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri; maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri.”

MS