Mengandalkan Dia Selalu

Written on 12/28/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Bekerja giat dan rajin bukan berarti kita bergantung pada kekuatan sendiri. Sebab ada masanya kepintaran, harta dan koneksi kita tidak dapat menyelamatkan kita.

Hanya kepada Dialah kita semestinya bergantung sepenuhnya.

Firman Tuhan melalui Yeremia berkata: “Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!”

“Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.”

MS