Tekun dalam Teladan Iman

Written on 12/27/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Dalam suratnya kepada jemaat di Ibrani Paulus sampaikan: “Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah; tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran.”

Kita adalah tanah yang digarap olehNya. Melalui penggarapannya kita diharapkan dapat menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu karakter dan pekerjaan baik kita yang memuliakanNya, selama kita hidup di bumi.

Mari tidak menjadi malas, malahan bertekun dalam perbaikan karakter dan semakin rajin dalam setiap aspek hidup kita. Supaya saat kita bertemu Dia kelak, Ia menemukan kita berkenan.

MS