Muliakan Dia dalam Segala Hal

Written on 12/25/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose Paulus sampaikan: “Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.”

Entah itu soal pekerjaan, hubungan dengan sesama, apa yang kita makan, minum, tonton, dengarkan, obrolkan, hendaknya semuanya itu berkenan kepadaNya dan berfaedah bagi hidup kita untuk kemuliaanNya.

MS