Kekudusan dan Konsistensi

Written on 12/20/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Menjadi bertanggung jawab dalam hidup salah satunya adalah dengan menjaga kekudusan hidup kita di hadapanNya.

Dalam surat Petrus yang pertama dikatakan: “tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus.”

Sama seperti Bapa kita adalah kudus, hendaknya setiap hidup dan keputusan kita pun sejalan dengan kekudusanNya.

MS