Konsistensi dalam Hal Kecil

Written on 12/12/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

FirmanNya: “”Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.”

Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil sehingga Ia tidak menghargainya. Lakukan yang terbaik dengan penghormatan kepadaNya.

MS