Menghadapi Perubahan dengan Sabar

Written on 11/21/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Dalam perubahan, kita perlu bersabar dan menantikan janji Tuhan.

Pesan Paulus kepada jemaat di Ibrani ini jadi penguat kita: “Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.”

MS