Bersyukur dalam Segala Hal

Written on 11/12/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Bersyukur dapat membantu kita melihat berkat-berkat yang mungkin tersembunyi dalam perubahan.

Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus sampaikan: “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”

MS