Menguatkan Diri di dalam Tuhan

Written on 11/01/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus sampaikan: “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

Dalam perasaan lelah, kita dapat mencari kekuatan dalam hubungan kita dengan Tuhan.

MS