Menunjukkan KedaulatanNya

Written on 10/29/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Ada masanya penderitaan kita, bukanlah untuk kepentingan kita sendiri. Tapi untuk kepentingan Tuhan menunjukkan kedaulatanNya.

Sehingga, saat Ia menunjukkan kedaulatanNya, orang yang melihat dan mendengar akan memuliakanNya.

Hari ini, pesan Paulus kepada Timotius juga disampaikan kepada kita: “tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa.”

MS