Kemurnian Iman

Written on 10/18/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Dalam suratnya kepada jemaat Petrus sampaikan: “Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan.”

“Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu – yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api – sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya.”

Penderitaan dapat membawa kita ke dalam pengalaman sukacita yang lebih dalam melalui iman kita dalam Kristus.

MS