Teguran

Written on 10/09/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Teguran seringkali tidak menyenangkan saat diterima tapi itu diperlukan untuk kebaikan kita. 

Dalam suratNya kepada jemaat di Ibrani, Paulus sampaikan: “Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.”

Mari melihat sisi lain dari sebuah penderitaan. Penderitaan dapat menjadi latihan yang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih baik di masa depan.

MS