Pikul Salib

Written on 09/25/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Ikut Tuhan bukan perkara sepele, makanya suatu waktu Ia pernah sampaikan: "Jika ada orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku."

Melakukan yang terbaik untuk Tuhan juga melibatkan pengorbanan dan ketaatan.

Ketika kita siap untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri dan mengikuti ajaran Kristus, kita memuliakan-Nya.

MS