Pelaku Firman

Written on 09/18/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Surat Yakobus kepada orang Kristen Yahudi ini menegur kita: “Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.”

Melakukan yang terbaik untuk Tuhan juga berarti mengamalkan firman-Nya dalam tindakan kita.

Hanya mendengar tanpa mengamalkan adalah menipu diri sendiri. Menghidupi firman Allah dalam tindakan sehari-hari adalah bentuk penghormatan kepada-Nya.

MS