Selaras

Written on 09/10/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose Paulus ingatkan: "Dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa oleh Dia."

Melakukan yang terbaik untuk Tuhan juga melibatkan pengakuan dan pemberitaan dalam segala hal yang kita lakukan.

Saat kita melakukan tindakan dan berbicara, kita diingatkan untuk melakukannya dengan penghormatan kepada Yesus dan bersyukur kepada Bapa di surga.

MS