Teladan

Written on 08/30/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Menjadi berkat bagi sesama berarti mengikuti contoh Tuhan Yesus dalam pelayananNya.

Dia adalah teladan sempurna dalam memberi, melayani, dan mengasihi sesama manusia.

Biarlah perkataanNya ini menjadi pengingat kita setiap hari untuk menjadi berkat: “sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu.”

MS