Ikhlas

Written on 08/09/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Menjadi berkat bagi sesama bukan tentang mencari popularitas atau kedudukan, tetapi tentang melayani dengan rendah hati.

Sebab ada FirmanNya: “Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.”

Marilah kita melayani dengan tulus, sebab itulah yang berkenan kepadaNya.

MS