Akan hidup

Written on 07/21/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Dalam kesedihanNya mengenai dosa-dosa orang Israel, Tuhan menyampaikan pesannya melalui Amos. Katanya: “Carilah Aku, maka kamu akan hidup”.

Bahkan dalam keadaan paling terpuruk sekalipun Tuhan tidak meninggalkan kita. Malahan, Ia terus ingatkan kita untuk berbalik dari keadaan kita yang buruk kepada terangNya yang menyelamatkan.

Sebab, yang Ia inginkan adalah supaya kita punya hubungan yang manis denganNya. Di dalamNya kita temukan makna hidup, sukacita dan pengharapan.

MS