Teguhkanlah Hatimu

Written on 07/13/2023
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Dalam kitab Ulangan, inilah cuplikan perkataan Musa untuk meneguhkan hati bangsa Israel, ketika ia menyerahkan jabatannya kepada Yosua.

“Kuatkanlah hatimu, berpegang teguhlah, jangan takut, jangan gentar oleh mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dia akan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau”.

Allah yang sama juga akan selalu menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Carilah kekuatan dan keberanian dalam kehadiranNya. Niscaya kita akan mendapat ketenangan dan harapan dalam hidup.

MS