Jalan Sempit

Written on 09/01/2022
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Mengikut Tuhan bukan perkara mudah. Karena jalan hidup yang ditunjukkanNya untuk kita lalui seringkali tidak sama dengan cara hidup orang di dunia masa kini.

Sebab untuk hidup bersih, jujur, taat dan setia kepadaNya sering dianggap kebodohan oleh dunia.

Tapi melalui Injil Matius, Ia ingatkan untuk berjuang melalui pintu yang sempit. Sebab pintu yang lebar dan luas itu menuju kebinasaan. Dan banyaklah orang yang memilih jalan luas itu.

Sementara pintu yang sempit, jalannya sukar dilalui. Dan hanya sedikit orang yang mau berjuang melewatinya. Tapi akhir dari pintu sempit itu adalah kehidupan bersama Dia di kekekalan.

Mari berjuang bukan hanya untuk kesenangan dan kenyamanan sementara di bumi ini. Tapi terlebih untuk keselamatan jiwa kita di kekekalan nanti.

MS