Lampu Jalan

Written on 08/01/2022
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Firman semestinya bukan sekedar Hukum yang ditakuti dan disegani.

Tapi juga penunjuk jalan, penopang dan penghibur dalam hidup sehari-hari kita.

Sehingga, Firman bukan menjadi sesuatu yang memberatkan atau menyulitkan untuk dilakukan.

Tapi, jadi satu pedoman yang dengan sukacita dan sukarela kita pegang teguh selama hidup kita di bumi.

Firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tanpanya, jalan kita gelap dan tak tentu arah tujuannya.

MS