Dukacita

Written on 05/17/2022
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Teguran dan nasehat seringkali tidak menyenangkan telinga. Bahkan ada masanya menimbulkan duka juga.

Tapi, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus ingatkan: jika dukacita itu sejalan dengan kehendak Allah, maka akan menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan.

Dan jika kita taat pada didikan dan bertobat dari segala laku yang tidak baik, kita gak akan menyesal.

Sebab, perjuangan kita diperhitungkan olehNya dengan teliti dan seksama. Kita akan bermegah di dalam Dia kelak.

MS