Jalan orang

Written on 03/27/2022
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Firman berkata jalan orang lurus menurut pemandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati.

Mari tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi terus beri diri dikoreksi olehNya tiap hari.

Supaya kita tetap setia berada dalam jalanNya dan rencanaNya.

MS