Lentera Hati

Written on 03/13/2022
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Siapakah yang dapat menyembunyikan diri dari dari keberadaan Tuhan?

Tak seorang pun dapat. Sebab Ia Maha Hadir dan Maha Mengetahui.

Ia mengenal kita bahkan sebelum kita dijadikan dan mengetahui hal-hal sebelum itu terjadi.

Sebab segala sesuatu ada dari Dia, untuk Dia dan oleh Dia. Mintalah Ia menyelidiki jalan-jalan kita, supaya kita tetap lurus dan tidak melenceng dari rencanaNya.

MS