Serius

Written on 03/04/2022
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Pertobatan itu sebuah proses. Sebab, selama masih hidup di bumi masih ada kemungkinan kita berdosa.

Tapi, seberapa serius kita berbenah diri juga dipertimbangkan olehNya.

Makanya Paulus ingatkan lewat suratnya kepada jemaat di Ibrani: Kalo seorang sengaja berbuat dosa setelah ia mendapat pengetahuan akan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya itu. Yang ada hanyalah nyala api bagi mereka yang bertentangan dengan Tuhan.

Gak ada orang yang tahu seberapa serius kita berjuang. Hanya Tuhanlah yang menilai dan menyelidiki hati.

MS