Pelaku Firman

Written on 02/15/2022
Maria Shandi


Dear MS Friend,

Membaca dan merenungkan Firman Tuhan siang dan malam penting.

Supaya kita ada pedoman untuk menjalani hidup.

Tapi membaca saja tidak cukup. Kita perlu memahami dan melakukannya dalam hidup sehari-hari kita.

Supaya melalui FirmanNya kita diperbaiki dan diperbaharui setiap hari.

MS